Rada Rodziców:

Przewodniczący – Jarosław Płochocki

Zastępca Przewodniczącego – Monika Zgódka-Dmowska

członek – Anna Król

członek – Tomasz Milewski